ISG Politikası

Şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliğinde, kaliteli, doğru ve zamanında eğitim ile çalışanlarını bilinçlendiren, iş sağlığı ve güvenliğini çalışma sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul eden bir işletmedir.

 Bu çerçevede benimsediğimiz iş sağlığı ve güvenliği ilkelerimiz: 


  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek
  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek