Çevre Politikası

Biz, çevreyi, faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, doğal kaynakların korunması gerektiğini biliyor, bundan dolayı iş süreçlerimizi yapılandırırken çevreyle dost uygulama ilkeleri ile hareket ediyoruz.

 Bu çerçevede edindiğimiz çevre politikasını oluşturan temel ilkelerimiz.

 

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerimizde önlemler almak
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
  • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli geliştirmek